Skala Beauforta

 

Nazwa wiatru

Stopnie skali Beauforta

m/s

km/h

węzły

Objawy na lądzie

Cisza

0 0 – 0,2 1 1 Dym unosi się prostopadle do góry

Powiew, słaby wiatr

1 – 3 0,3 – 5,4 1 – 19 1 – 10

Wiatr porusza liśćmi i gałązkami

Umiarkowany wiatr 4 5,5 – 7,9 20 – 28

11 – 15

Unoszą się z ziemi śmieci

Dość silny wiatr

5 8,0 – 10,7 29 – 38 16 – 21

Małe drzewa kołyszą się

Silny wiatr

6 – 7

10,8 – 17,1 39 – 61

22 – 33

Trudno utrzymać parasol, drzewa kołyszą się

Wicher, wiatr sztormowy

8 – 9 17,2 – 24,4 62 – 88 34 – 47

Wiatr łamie gałęzie i wyrządza drobne szkody na dachach

Sztorm

10

24,5 – 28,4 89 – 102 48 – 55

Wyrywane drzewa z korzeniami, zerwane dachy

Silny sztorm 11

28,5 – 32,6

103 – 117

56 – 63

Poważne i rozlegle zniszczenia

Orkan 12 32,7 118

64

SpustoszenieFacebook