Historia Klubu

Dla uczczenia Nowego Tysiąclecia, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży, grono rodziców i nauczycieli postanowiło założyć klub żeglarski dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim.

Podstawą do założenia Klubu był program ŻAGLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w którym zawarto główną misję Klubu i sposób jej realizacji.

1. Cel – nauka i propagowanie żeglarstwa regatowego i turystycznego, kultury i etykiety żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży.
2. Realizacja – organizacja szkolenia regatowego, regat, wyjazdy na zgrupowania, szkolenie żeglarskie, rejsy śródlądowe i morskie.
3. Jachty – od Optymista i windsurfingu do innych wybranych typów łodzi oraz modele jachtów sterowanych radiem.
4. Klub – założenie stowarzyszenia dla realizacji przyjętych celów.
5. Sponsoring – angażowanie firm, samorządu terytorialnego i innych instytucji do realizacji programu.

I tak:
28 grudnia 2000 roku zwołano Zebranie Założycielskie i podjęto uchwałę o założeniu Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 9 im Jana Pawła II. W 2001 roku. Dokonano rejestracji Klubu w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim pod pozycją 76. Na I Walnym Zebraniu Klubu uchwalono Statut stowarzyszenia i wybrano pierwsze władze Klubu oraz rozwinięto program „Żagle dla dzieci i młodzieży” o cele statutowe organizacji.
18 grudnia 2001 roku Klub został przyjęty w poczet członków Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i wpisany do rejestru pod numerem XVI, stając się równocześnie członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego. W 2002 roku.
Z okazji I rocznicy powstania Klubu II Walne Zebranie miało uroczysty charakter. Przyjęto na nim nową nazwę: Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS w Ostrowie Wielkopolskim oraz wzór proporca i logo Klubu.Facebook