Działalność Klubu

„Żagle dla dzieci i młodzieży” to program klubowy, w którym zawarto najważniejsze cele statutowe stowarzyszenia. Jest on podstawą działalności żeglarskiej Klubu, na którą składają się zadania realizowane w sezonie nawigacyjnym, jak również zadania w tzw. sezonie martwym. Zajęcia żeglarskie odbywają się nad, leżącym w granicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Zalewie Piaski-Szczygliczka. Od maja do października dzieci uczestniczą w treningach regatowych, ucząc się podstaw pływania na łódce klasy Optimist, doskonaląc technikę prowadzenia jachtu oraz pracując nad taktyką i strategią regatową. Rozwijając się żeglarsko, przechodzą na kolejne klasy łodzi przeznaczone dla młodzieży, takie jak Cadet i 420. Podsumowaniem treningów i wiedzy zdobytej na zajęciach są regaty organizowane przez Klub oraz wyjazdy na regaty, głównie nad okoliczne zbiorniki południowej wielkopolski.
Realizując satelitarny „Program promocji żeglarstwa”, Klub organizuje Ostrowski Piknik Żeglarski skierowany głównie do dzieci ze szkół podstawowych, jak również ich rodzin i środowiska lokalnego. W ramach tego programu prowadzi się także pokazy żeglarskie na festynach szkolnych oraz festynach miejskich, na których prezentowane są Optymisty i inny sprzęt żeglarski. Nowością w 2009 roku jest akcja promująca zarówno żeglarstwo dla dzieci i młodzieży , jak i samych sponsorów wspierających Klub, realizowana w postaci reklamy wielkoformatowej na billboardach w Ostrowie.
Rusza także pilotażowo nowy projekt Klubu „Wszyscy do żagli”, którego głównym celem jest pokazanie dostępności do żeglarstwa.
Kończąc sezon żeglarski nie zamykamy naszej działalności. W listopadzie rozpoczynają się warsztaty żeglarskie, na których dzieci uczą się nowych przepisów regatowych oraz omawiana jest taktyka i strategia regatowa. Doskonalą i utrwalają tę niezbędną w regatach wiedzę na symulatorze żeglarskim, który służy również do rozgrywania wirtualnych regat klubowych. Okres zimowy to także okazja do organizacji imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Najmłodsi bawią się przy muzyce szantowej na „balach pirackich”, odbywają się rodzinne kuligi oraz zajęcia na krytej pływalni. Przygotowując się do sezonu nawigacyjnego, bezpośrednio przed jego otwarciem, dzieci uczestniczą w treningach ogólnorozwojowych wzmacniając głównie swoją siłę i kondycję.

Działalność Klubu daje możliwość kreowania psychofizycznego młodych ludzi poprzez żeglarstwo. Jako jedyny w Ostrowie prowadzi szkolenie dzieci od najmłodszych lat, nie stwarzając przy tym uczestnikom zajęć barier finansowych. Dodatkowym atutem naszej działalności jest aspekt wychowawczy żeglarstwa, tj. zwrócenie uwagi na ochronę środowiska naturalnego, konieczność pracy w zespole, odpowiedzialność za siebie i za innych. Żeglarstwo pozwala na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Jest alternatywą dla biernego oglądania telewizji, gier komputerowych, narkotyków i innych zagrożeń współczesnej cywilizacji. Może się stać pomysłem na dalsze życie dla młodych ludzi. Żeglarstwo przecież, to przede wszystkim umiejętność zmagania się z żywiołem poprzez pokonywanie swoich słabości. Taki sposób wychowania ma ogromny wpływ na kształtowanie się silnego charakteru i osobowości.Facebook